Hva er Aktivitetsvenn?

Hva er Aktivitetsvenn?

Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud hvor frivillige og personer med demens kobles og gjør hyggelige aktiviteter sammen.

Aktivitet er helsefremmende

I filmen Aktivitetsvenner i Namsos treffer du Øyvind som ikke ønsket å sitte hjemme som «ubrukt» pensjonist. Han ble aktivitetsvenn for Kjell.

Filmen viser tydelig den doble gleden Aktivitetsvenntilbudet gir. Filmen er laget av NRK i forbindelse med TV-aksjonen i 2013.

Livet består av et mangfold av aktiviteter: å stå opp, spise, lage mat, kjøre bil, arbeide, dyrke hobbyer, være sammen med andre, lese, spille musikk og reise. 

illustrasjonsbilde
Start video

Aktiviteter varierer gjennom livet og fra person til person. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, og vi både påvirker og påvirkes av våre egne omgivelser. Demenssykdommen kan påvirke muligheten til å fortsette med ting man gjorde før. Men med litt hjelp og støtte kan det igjen bli mulig å fortsette med lystbetonte aktiviteter. 

Du gir et viktig bidrag!

Som aktivitetsvenn kan man gjøre mye forskjellig, ikke bare aktiviteter en-til-en. Flere aktivitetsvenner kan gjerne gjøre ting sammen. Kanskje har du lyst til å lede en turgruppe, eller at dere besøker flere beboere på et sykehjem sammen? Dere kan også bruke aktivitetstilbud som finnes i lokalmiljøet fra før av.

Som frivillig har du en annen relasjon til den som ønsker aktivitetsvenn enn profesjonelle hjelpere. Relasjonen skal være til gjensidig glede. Aktivitetsvennen og den som ønsker aktivitetsvenn kobles sammen på bakgrunn av felles interesser og hobbyer.

Det er fleksibelt når og hvor ofte du møter din venn. For å få en god relasjon anbefaler vi at du i allefall setter av fire timer i måneden.