Du er her

Kommunikasjon og samhandling


Kommunikasjon blir etter hvert en utfordring for personer med demens. De vanligste problemene er at det blir vanskelig å finne ord og oppfatte hva andre sier. Det kan også bli vanskelig å sortere inntrykk hvis det skjer mye på en gang. Når mulighetene for de gode samtalene blir færre, blir det desto viktigere å skape gode stunder på andre måter.


Ti råd i samtaler- Refleksjonsoppgaver om kommunikasjon og samhandling