Aktivitetsvenn

Takk for at du vil bli aktivitetsvenn! Som aktivitetsvenn er du med på å gi personer med demens gode opplevelser. Du er med på å gjøre en forskjell for andre!

Dette kurset skal gi deg kunnskap om hva det vil si å være en aktivitetsvenn. Du får mer kunnskap om demens, rollen som frivillig og hvordan du kan snakke og samhandle med personer som har demens. I kurset legger vi vekt på det som har praktisk betydning for deg som aktivitetsvenn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Underveis vil du bli presentert for ulike situasjoner som kan oppstå i virkeligheten. Det er meningen at du skal reflektere over hva du selv synes er gode løsninger i de enkelte tilfellene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn for å lære opp aktivitetsvenner. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for bekjempe demens og for at alle som har demens skal ha et best mulig liv.

Ønsker du å vite mer om Nasjonalforeningen for folkehelsen? Klikk her.