Hva er demens?

Demens skyldes sykdom i hjernen. Demens er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer. Kjennetegnet er ofte hukommelsessvikt. Minst én annen kognitiv funksjon har sviktet i tillegg, for eksempel nedsatt orienteringsevne.

Vanlige symptomer på demenssykdom er dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og planlegging, personlighetsendring og passivitet.

For å få en demensdiagnose kreves det at symptomene har vært tilstede i minst seks måneder. Demens utvikler seg gradvis. Prosessen kan vare fra noen få år til flere tiår. Det er store individuelle variasjoner i hvor raskt sykdommen utvikler seg.

illustrasjonsbilde
Start video

Risikofaktorer og beskyttende faktorer

Vi vet ikke alltid hva som forårsaker demens og det finnes foreløpig ingen kur. Det vi vet noe om er risikofaktorer og beskyttende faktorer for demens. Den viktigste risikofaktoren for demens er høy alder. Andre risikofaktorer er høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og traumer mot hjernen (slag, hjernerystelse). Beskyttende faktorer er fysisk aktivitet, hjernetrim og sunne matvaner. Det er viktigere å fokusere på forebygging av risikofaktorer enn å bekymre seg for arvelighet. Å forebygge en demenssykdom innebærer å passe på blodtrykket og hjertet, stumpe røyken, være i aktivitet, prøve å unngå overvekt og ha et sunt kosthold.

Minner er viktige

Mange mennesker som har demens husker bedre det som skjedde for lenge siden enn det som nettopp har skjedd. Fotoalbum er fint å bruke for å hente frem minner. Fotografier av personen selv og de nærmeste kan skape en god identitetsfølelse. Hent gjerne frem velkjente, gamle gjenstander og ta en prat om gamledager. Minner kan også sitte i kroppen, slik som dans, sang, musikkinstrument, baking og håndarbeid. Det kan hende at teknikken fremdeles sitter i fingrene.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og man regner med at antallet vil fordobles fram mot 2040. Demens rammer ikke bare eldre mennesker, også yngre personer kan få demens. Av alle som lever med denne sykdommen i dag antar vi at rundt 3000 personer er under 65 år. Nærmere 60 prosent av alle som har demens er hjemmeboende, mens 40 prosent bor på sykehjem. Av alle som bor på sykehjem har rundt 80 prosent en demenssykdom.