Alzheimers sykdom

Den vanligste demenssykdommen er Alzheimers sykdom. Ved Alzheimers sykdom skjer det forandringer i hjernen.

Både kognitive og atferdsmessige symptomer oppstår, som dårligere hukommelse, språkproblemer, angst, depresjon, rastløshet og motoriske symptomer. Redusert hukommelse er det første symptomet hos de aller fleste.

Det er også svikt eller reduksjon i minst én annen kognitiv eller tankemessig funksjon, som for eksempel evnen til å oppfatte, språkproblemer, ord blir borte (særlig substantiv), oppmerksomhet eller konsentrasjon. Dette gjør at personen lett blir distrahert og har vanskelig for å fullføre oppgaver. 

Redusert evne til å oppfatte og holde fokus når man snakker med noen, gjør at det lettere kan oppstå misforståelser.

illustrasjonsbilde
Start video

 

Som aktivitetsvenn er det greit å være oppmerksom på at den andre kanskje leter etter ord.

Illustrasjonen av hjernen viser hvordan de anatomiske forandringene i hjernen ser ut. Legg merke til at den syke hjernen er mindre. Flytt pilene på bildet mot venstre/høyre og se forskjellene.