Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer er forårsaket av proteinansamlinger i hjernen (såkalte Lewy-legemer).

Den rammede kan plutselig bli fjern, desorientert og døsig. Evnen til å snakke og samhandle med andre kan derfor påvirkes i betydelig grad. Noen ganger kan dette gå over av seg selv og den rammede kan fremstå som våken og kontaktbar igjen.

Hukommelsessvikt er også en del av symptombildet, men oftest på en annen måte enn ved Alzheimers sykdom. Hukommelsen varierer og det er til dels store variasjoner fra dag til dag eller fra uke til uke. Det er også typisk at man tidlig i forløpet av sykdommen får sviktende evne til å planlegge, koordinere, regulere, iverksette og gjennomføre sammensatte mentale operasjoner, samt at orienteringsevnen påvirkes. Falltendens og svingende bevissthet kan forekomme. Symptomene kan ligne både på Alzheimers sykdom og på Parkinsons sykdom. Symptomene varierer ofte fra dag til dag, og også i løpet av dagen.

illustrasjonsbilde
Start video

Personer med denne demenssykdommen kan oppleve hallusinasjoner. Det kan til tider oppleves ubehagelig eller slitsomt for den det gjelder, men det er ofte udramatisk. Flere av de som hallusinerer har selv innsikt i dette.

Personer med denne type demens kan virke stive i kroppen. Dette skaper blant annet problemer med å gå.