Frontallappdemens

Frontallappdemens rammer ofte yngre mennesker.

Det mest fremtredende med denne sykdommen er personlighetsendringer.

Mange får en ukritisk atferd og mangler sykdomsinnsikt, noe som kan få store konsekvenser for dagliglivet.

Hukommelsen kan være god langt ut i sykdoms­forløpet.

Typiske endringer ved frontallappdemens kan være:

  • Bortfall av hemninger, kan oppleves upassende og taktløs i tale og handling
  • Initiativløshet og tilbaketrekning, likegyldig til sosiale sammenkomster
  • Redusert oppmerksomhet
  • Svikt i evne til å løse problemer, redusert evne til å organisere og systematisere tenkningen
  • Språkutfall, ved at talen mangler flyt
  • Endringer i atferd, økt irritabilitet
  • Likegyldig med egen hygiene og påkledning
  • Endrede spise- eller drikkevaner
illustrasjonsbilde
Start video

Det er viktig å huske på at selv om man har demens og hjernen svekkes, er det mange funksjoner som fortsatt fungerer. Disse funksjonene er det viktig å få lov til å bruke.