Vaskulær demens

Omkring 20 prosent av alle som får demens rammes av vaskulær demens. Vaskulær demens skyldes karskader i hjernen, som hjerneslag og drypp.

Symptomene er de samme som hos mennesker med Alzheimers sykdom, men årsaken til denne sykdommen er knyttet til karskadene i hjernen. 

Vaskulær demens kan starte plutselig, for eksempel ved et slag.

Forverring av tilstanden kan også komme brått, for eksempel etter nye hjerneslag eller drypp. Vaskulær demens medfører ofte at den rammede blir mer passiv og treg, og at evnen til å ta initiativ svekkes. Ta deg derfor god tid i kommunikasjonen.

illustrasjonsbilde
Start video
Liv Anita Brekke, fagrådgiver Demenslinjen

Typiske endringer ved vaskulær demens kan være:

  • Lavere motorisk tempo
  • Hukommelsesproblemer
  • Sviktende forståelse og handlingssvikt
  • Initiativløshet
  • Tristhet og depresjon