Grensesetting

Grensesetting handler både om dine personlige grenser og grensene som er gitt i rollen som aktivitetsvenn.

Tenk gjennom dine personlige grenser på forhånd. Hvor mye tid ønsker du å bruke og hva har du lyst til å gjøre som aktivitetsvenn? Rollen som aktivitetsvenn innebærer at du skal være en sosial støtte, en samtalepartner og en å gjøre hyggelige ting sammen med, som dere begge har glede av.

Det er også viktig å avklare grenser med pårørende og/eller helsepersonell på forhånd. Som frivillig skal du ikke ha noe med demenssykes penger å gjøre. Du kan være med på handletur, men du skal ikke være den som administrerer pengene (med mindre dette er avtalt med pårørende). Som frivillig skal du ikke ha noe med medisiner å gjøre. Du skal ikke overta hjemmetjenestens oppgaver med pleie og stell.

Vi anbefaler at du unngår å bli venn med den du er aktivitetsvenn for (eller pårørende) i sosiale medier.

Den som ønsker en aktivitetsvenn har fått informasjon om Aktivitetsvenntilbudet og om din rolle som frivillig. Selv om informasjonen er gitt, kan det være lett for den som ønsker en aktivitetsvenn å glemme hvilken rolle du som frivillig har. Det er derfor viktig at du er tydelig på din rolle og setter grenser for deg selv.

Å være aktivitetvenn skal være hyggelig og oppleves trygt. Derfor er det viktig at du melder fra til din kontaktperson dersom det oppstår utfordringer du trenger hjelp til å håndtere eller vil diskutere med andre. Du kan også ringe Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje for råd og veiledning knyttet til sykdommen. 

Refleksjonsoppgaver om grensesetting