Taushetsløftet

Alle som ønsker å være aktivitetsvenn skal undertegne et taushetsløfte. Taushetsløftet skal hindre at opplysninger om personlige forhold blir kjent for uvedkommende.

Taushetsløftet handler om tillit og trygghet. Den som ønsker seg en aktivitetsvenn skal kunne stole på aktivitetsvennen sin. Dersom det blir nødvendig å dele den andres personlige informasjon, skal den som ønsker aktivitetsvenn (eller pårørende) gi sitt samtykke.

Ikke alle ønsker å dele med omverdenen at de har fått en aktivitetsvenn. Snakk om hvilket forhold dere har til hverandre før dere går ut sammen. 

Det kan være greit å bli enige om hva dere sier dersom dere møter på kjente. Husk at taushetsløftet også gjelder i tiden etter at man har vært aktivitetsvenn. Taushets­løftet gjelder også på nett og i sosiale medier, som Facebook, Instagram o.l.

Refleksjonsoppgave om taushetsløftet