Verdighet og respekt

Personer med demens er mer enn sin demenssykdom. De har, som alle andre, en historie å fortelle.

«Linn ser meg som Agnes. Ikke en diagnose. Det er veldig viktig for selvfølelsen min. Jeg har demens, men har fortsatt ressurser på lager og vil prøve å leve livet mitt mest mulig normalt. Jeg har alltid vært en sosial person og har vel en god slump igjen.» (Agnes)

Som aktivitetsvenn er det viktig å fokusere på det friske hos personer med demens. Når vi møter mennesker med det de lykkes med, gir vi dem verdighet. Ved å kjenne historien deres kan vi være en god samtalepartner og aktivitetsvenn. Som aktivitetsvenn er det viktig å ha evne til å lytte, evne til innlevelse og kunne vise empati. Ved å møte personer med demens slik som aktivitetsvenn Linn møter Agnes, gir vi dem verdighet og respekt.

illustrasjonsbilde
Start video

Refleksjonsoppgaver om verdighet og respekt