Hvordan blir jeg aktivitetsvenn?

  1. For å bli aktivitetsvenn må du gjennomføre dette nettkurset. Kurset består av både tekst og filmer. Du kan også ta kurset i din kommune. 
  2. I løpet av kurset ville du bli presentert for ulike refleksjonsoppgaver. Gjør deg opp noen tanker om situasjonene som blir presentert. Hensikten er ikke å finne et riktig svar, men å tenke over situasjoner som kan oppstå og hvordan du vil håndtere disse.
  3. Når du har fullført kurset, fyller du ut et kontaktskjema som sendes til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Deretter vil du bli invitert til en uformell oppfølgingssamtale. Vi vil gjerne bli litt kjent med deg og se på refleksjonsoppgavene i nettkurset sammen med deg. Vi vil spørre om dine interesser og hobbyer, og deretter finne noen som passer for deg. Her vil du også motta kursbeviset for gjennomført kurs. Til slutt skriver du under på taushetsløftet.

Se oversikten over hvilke kommuner som har etablert Aktivitetsvenntilbudet her. Du kan ta kontakt med demenskoordinatoren i din kommune hvis du ønsker å ta kurset sammen med andre.