Hvorfor bli aktivitetsvenn?

Å være aktivitetsvenn passer for deg som ønsker å gjøre noe for andre. Som aktivitetsvenn tilbringer du tid sammen med noen som får en rikere tilværelse fordi DU er der.

Relasjonen mellom den som ønsker seg en aktivitetsvenn og den som er aktivitetsvenn skal være til gjensidig glede. Som aktivitetsvenn blir du koblet sammen med en person med demens som deler dine interesser og hobbyer, det blir dobbel glede!

Se filmen der aktivitetsvennen Sang forteller om dette.

«Hun kjenner meg ikke igjen hver gang jeg kommer, men hun kjenner igjen klemmene mine.»

Aktivitetsvenner gir personer med demens mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter.

Personer med demens og deres familier opplever at hverdagen endrer seg etter demensdiagnosen. Mange gir uttrykk for at det blir vanskelig å fortsette med aktiviteter som før har vært en viktig og lystbetont del av hverdagen. Tilbud om fritidsaktiviteter og opplevelser for personer med demens er begrenset. Dette gjelder både for dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem. Etter hvert som sykdommen utvikler seg blir man avhengig av mer hjelp og assistanse. Med trygghet, omsorg og hjelpsomme mennesker rundt seg, kan personer med demens fortsatt få gode dager og gode opplevelser.