Takk!

Mange dyktige mennesker har bidratt til dette kurset.

Vi vil takke de frivillige Kjetil, Sang, Eldbjørg og Øyvind – som alle er med på å gjøre hverdagen til noen som har demens litt lettere. Takk til Liv og Vigdis fra Demenslinjen, Ragnhild Nøst Bergem, NRK, Ninna Gram for lån av stemme og til alle som har bidratt med film og bilder.

Vi vil også takke alle Nasjonalforeningen for folkehelsen sine lokallag som legger til rette for Aktivitetsvenn lokalt. En stor takk må rettes til alle kommunene som så langt har etablert tilbudet. Over 200 arbeidsgrupper landet over er med og gir et godt tilbud til de som ønsker å bidra som frivillig. Dette gir mange personer med demens en mulighet til å fortsette med kjente og kjære aktiviteter. Flere av arbeidsgruppene har vært med på å teste dette kurset. Takk for gode tilbakemeldinger og råd.

Takk til alle som er med på å bidra til dobbel glede!

illustrasjonsbilde