Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon blir etter hvert en utfordring for personer med demens. De vanligste problemene er at det blir vanskelig å finne ord og oppfatte hva andre sier. Det kan også bli vanskelig å sortere inntrykk hvis det skjer mye på en gang. Når mulighetene for de gode samtalene blir færre, blir det desto viktigere å skape gode stunder på andre måter.

Ti råd i samtaler -

Refleksjonsoppgaver om kommunikasjon og samhandling.