Hvilke kommuner har tilbudet Aktivitetsvenn?

Hvilke kommuner har tilbudet Aktivitetsvenn?