Hva lærer du i dette kurset?

Hovedmålet med kurset er at du blir trygg i din rolle som aktivitetsvenn.

Kursets målgruppe er personer som har et ønske om å gjøre en frivillig innsats som aktivitetsvenn.

I løpet av kurset vil du:

  • være kjent med hvorfor Aktivitetsvenn er et viktig og meningsfylt tilbud for personer med demens
  • kjenne til Nasjonalforeningen for folkehelsen sin virksomhet, spesielt på det demensfaglige området
  • være kjent med hva rollen som frivillig aktivitetsvenn innebærer
  • ha forståelse for hvordan demenssykdommene arter seg; hva som kjennetegner demens, ulike former for demens og hvilke utfordringer personer med demens møter
  • ha forståelse for hvilke utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon med personer med demens og hva som kan være nyttig å være oppmerksom på
  • kunne reflektere rundt menneskets verdighet og bli bevisst dine egne holdninger i møte med den som ønsker en aktivitetsvenn
  • være godt kjent med hva taushetsløftet innebærer

Etter endt kurs vil du:

  • kjenne deg trygg i rollen som aktivitetsvenn
  • kunne bidra til gode opplevelser i hverdagen for personer med demens

Med dette kurset ønsker vi å skape interesse og motivasjon for denne typen frivillig aktivitet. Gjennom kunnskap, informasjon og erfaringsutveksling vil du som kursdeltaker få en god forståelse av hva det vil si å være aktivitetsvenn og hva det betyr for personer med demens.

Tilbakemeldingene fra aktivitetsvenner har vist at de frivillige ikke har behov for store mengder medisinsk kunnskap om demens. I kurset er det derfor lagt vekt på informasjon om rollen som frivillig og hva som er viktig i kommunikasjonen med personer med demens. Det er ikke meningen at de frivillige skal profesjonaliseres. Gjennom kurset skal du som frivillig få kunnskap som kan være nyttig i samspill med en som har demens.