Rollen som frivillig

Det er ikke vanskelig eller krevende å være aktivitetsvenn. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper. Du trenger egentlig bare å være deg selv.

Dobbel glede

Du som er frivillig aktivitetsvenn og den som har demens gjør hyggelige ting sammen, som begge har glede av. Det kan være å lese, gå tur, gå på kino, fiske, male eller mange andre ting – dere bestemmer selv. Som frivillig er du med på å gi personer med demens muligheten til å fortsette med ting de liker å gjøre. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt for livskvaliteten til mennesker med demens. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer. I denne seksjonen vil du få noen refleksjonsoppgaver. Hensikten med disse oppgavene er ikke å finne et riktig svar, men å tenke over situasjoner som kan oppstå og hvordan du vil håndtere disse.
illustrasjonsbilde
Start video